TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
TH12
BatDacDj
4
26760171
2
Bao
KuKu
4
5440168
3
G16
T_O_16
4
1607404
4
Ori
CCB_Ori
4
1580344
5
HeoconOnline
CCB_Heo
4
1514368
6
Arrow19
TrauBoHuc19
3
1513912
7
Jonathan
CCB_Jonathan
4
1486860
8
3003
ViengChan_3
3
1333680
9
3001
ViengChan_1
3
1296680
10
3002
ViengChan_2
3
1287628
11
M5
HV__M5
3
1281884
12
Arrow18
TrauBoHuc18
3
1279032
13
ARMY1
IS_CaDiLac
4
211120
14
l_VicToRiA_l
Pic
1
0
15
SaiLamTuoi20
Trade1
2
0
16
SaiLamTuoi21
Trade
1
0
17
Khoai02
LS002
4
0
18
5005Dem
ToiLaDan
4
0
19
Wave_Cam
NgheoDeoBam
3
0
20
6006Dem
TongTai188
4
0