TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
Ori
CCB_Ori
6
44920
2
_DontCry_
FA_KhiemTon
4
2280
3
bimbim67899
40_BoXinCon
2
0
4
_SRO1_
Chick
1
0
5
NewStory
STOP_HERE
1
0
6
LanLan
BatDacKiDi
2
0
7
__KING__
FA_EmBanDam
3
0
8
MiG_21_
CA_KinhTe
1
0
9
W66
FA_GiauGioi
4
0
10
GaCon
Xx_GaCon_xX
1
0
11
MC_21
21_VAYTIEN
1
0
12
MC_22
22_VAYTIEN
1
0
13
LeeJongSuk
40_MasterD
4
0
14
ThiThuDam
40_ThuDam
6
0
15
MC_24
24_VAYTIEN
1
0
16
MinMin
Min_
2
0
17
An__Iris1
AnChoi
1
0
18
An__Iris2
AnMay
1
0
19
An__Iris4
IS_LORD
2
0
20
QuanAnCuop
Cuop
3
0