TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
Hieu_Lun_
Hieu_Lun__
5
16025593
2
ToKienLua
_ToKienLua_
5
15473664
3
VuThanhNam
x_Gemini_x
7
876754
4
Phoenix
DaDen
3
11433
5
Tuanbobo
IS__Tuanbobo
5
5970
6
Chickenrun
IS_Cocojumbo
3
0
7
___Buddha___
City_Hunter
3
0
8
LoiNhuDon
IS_RuyBim
2
0
9
ChickenFly
1St
1
0
10
NIGHT
Brothers
2
0
11
BoBauBatDiet
ThayOngNoi
1
0
12
MESSI
__Shutdown__
1
0
13
VUONDIADANG
IS_VDD
4
0
14
AK6
XinDungHonEm
1
0
15
LumVeChai
ACoCayBut
2
0
16
BeMayMan
IS_BeMayMan
4
0
17
SantaFe
_BOTUVIDAI_
1
0
18
Venus
IS_Shenaa_IS
2
0
19
Ho
IS_HuTa
3
0
20
__Kong__
FA_XucXIch_
5
0