TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
VuThanhNam
x_Gemini_x
6
201742131
2
SoThich
IS_ImComing
5
61440292
3
ThichLaNhich
IS_SoMayWa
5
59020383
4
Mr_Chau
IS__BaNeCon
6
58177474
5
Firefox_
IS_Seger
5
57321790
6
_Dell_
Is_Dell
5
51497468
7
SuperPhuong
IS_MajinBuu
5
36282707
8
Danh_Quang
IS_HoangLy
6
32619991
9
RongVang
NPC
5
32377128
10
Nobody
IS_Nobody
4
24063964
11
TieuLy
IS_Michiko
4
22018364
12
_NgaHam_
IS_NgaHam_
4
12786636
13
Ali
_Chuot_
4
11884053
14
_So_Menh_
IS_KLB
3
9356647
15
_MrBOGIA_
MrMickey
4
3657136
16
BT
Meo
2
2190965
17
AK7
DongNat
2
1782009
18
SnowWhite
IS_SnowWhite
3
1778991
19
Venus
IS_Shenaa_IS
2
617323
20
_HoaCanSa_
London
2
293676