TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
Rose
Ali33
6
65423961
2
SoThich
IS_ImComing
6
43239033
3
BoNhim
IS_Runner
4
35217401
4
PM
IS_LaBun
5
33560268
5
SuperPhuong
BanCayCuCai
6
28496582
6
PhamMinhAnh
IS_MiLo_
6
28102872
7
Mr_Chau
IS__BaNeCon
6
23641303
8
MeoBeo
TieuNang
7
22744652
9
RongVang
NPC
5
18120165
10
ThichLaNhich
IS_SoMayWa
6
12110424
11
Firefox_
IS_Seger
5
9829618
12
TH12
BatDacDj
4
9410561
13
l_Lami_l
FA_EmBanHanh
4
6500686
14
HAUVUONG
40__LapLanh
4
6011790
15
TieuLong
IS_DOI_NO
4
5422712
16
TieuMan
0lala
4
5407968
17
TieuLy
IS_Michiko
5
5242426
18
_NgaHam_
IS_NgaHam_
5
5086729
19
MiLo
lS_MiLo_
5
4948377
20
P3Map
40_L0nglanh
4
4374860