TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
Master_Viet
40_LungLinh
6
24911939
2
BonBonBon
Doner_KebaB
5
18970442
3
__Kong__
FA_OhYeah_
5
18420633
4
HuyenThoai
l_Lami_I
4
16868524
5
_KhoaiKorea_
40_LungLay
5
11719523
6
Ori
CCB_Ori
6
11034372
7
Lami
I_Lami_I
6
10904248
8
HeoconOnline
CCB_Heo
6
10038632
9
Jonathan
CCB_Jonathan
6
9616908
10
Pun
40_LongLanhk
6
8556468
11
00h00
40_Legendary
5
7502420
12
W66
FA_GiauGioi
4
6651080
13
__NaTra166__
40_NaTra
4
4246212
14
M5
HV__M5
5
3636940
15
MoonBaby
IS_Moon
5
3511771
16
M6
HV__M6
5
3431176
17
PhaCan_14
40_kOOkmIIn
5
3324736
18
Master_Khi
40_LapLanh
6
3321195
19
Arrow31
ShipBunCha31
4
3202224
20
_DontCry_
FA_KhiemTon
3
3114506