TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
VuThanhNam
x_Gemini_x
6
201742131
2
MeBaoChuaYeu
TynaLady
5
80998502
3
SoThich
IS_ImComing
5
61440292
4
ThichLaNhich
IS_SoMayWa
5
59020383
5
Mr_Chau
IS__BaNeCon
6
58177474
6
Firefox_
IS_Seger
5
57321790
7
_Dell_
Is_Dell
5
51794756
8
__NaBy__
188__NaBy__
5
50190221
9
Bun
EmXinh_KeEm
5
39128463
10
SuperPhuong
IS_MajinBuu
5
36282707
11
MeoBeo
TieuNang
6
34811248
12
Zeratul
HamerOfThor
6
34174284
13
Danh_Quang
IS_HoangLy
6
32620144
14
RongVang
NPC
5
32377128
15
ARMY2
IS_LangThamm
6
30548016
16
ThuTrang
PeTin
4
29107832
17
Rose
Ali33
5
25807828
18
Nobody
IS_Nobody
4
24063964
19
AM
IS_TronTim
6
23715012
20
TieuLy
IS_Michiko
4
22018364