Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
BonBonBon
70
308,121,235 gold
2
GSRO
66
236,017,342 gold
3
00h00
70
152,383,947 gold
4
U13
51
122,000,000 gold
5
TieuLac
59
105,806,444 gold
6
ARMY2
70
83,408,735 gold
7
DauTom
5
75,700,001 gold
8
Hieu_Lun_
70
75,062,597 gold
9
Rose
70
57,709,509 gold
10
osin_03
5
56,393,916 gold