Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
anhsro
6
756,493,203 gold
2
XSMB_Quyen
55
253,853,293 gold
3
DauTom
5
223,955,981 gold
4
LunaHero
20
210,987,704 gold
5
_BeauTiful_
54
163,710,837 gold
6
Zeratul
60
135,025,620 gold
7
__J3ong__
60
110,463,474 gold
8
Master_Viet
60
103,561,333 gold
9
Govro
6
103,308,533 gold
10
00h00
60
96,563,960 gold