Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
CigarsCuba
60
1,190,232,804 gold
2
1111111
6
715,643,624 gold
3
SuperPhuong
60
696,091,946 gold
4
PhamMinhAnh
60
527,074,982 gold
5
XSMB_Quyen
60
484,453,665 gold
6
MeoBeo
60
316,571,422 gold
7
M_Scofield
60
153,754,006 gold
8
ThanhBoGon
8
148,396,466 gold
9
ThichLaNhich
60
121,965,874 gold
10
PM
60
119,461,033 gold